12 December 2018امروز: چهارشنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۷

آرشيف نويسنده

ديگر نيازي به خارج كردن پين ها از مدار نيست، و ديگر هيچ لامپ وجود ندارد ديگر نيازي به خارج كردن پين ها از مدار نيست، و ديگر هيچ لامپ وجود ندارد

اشكالزدايي خطاهاي پايه اي طراحي به همان پيچيدگي مو جود در زبان هاي كامپيوتري ديگر اس ت . اما آزمايش برنا م ه ها بسيار ساده است . اگر برنامه...

برنامه شما كاري را كه از آن انتظار داريد انجام نمي دهد مي توانيد به برنامه شما كاري را كه از آن انتظار داريد انجام نمي دهد مي توانيد به

برنامه شما كاري را كه از آن انتظار داريد انجام نمي دهد مي توانيد به ATMEL روي تراشه هاي سادگي با افزودن چند خط اشكالزدايي به كد و برنامه ريزي...

جداكردن و قرار دادن روي سوكت خراب مي شوند خداحافظي كنيد جداكردن و قرار دادن روي سوكت خراب مي شوند خداحافظي كنيد

اما آزمايش برنا م ه ها بسيار ساده است . اگر برنامه شما كاري را كه از آن انتظار داريد انجام نمي دهد مي توانيد به ATMEL روي تراشه هاي...

اشكالزدايي خطاهاي پايه اي طراحي به همان پيچيدگي مو جود در زبان هاي كامپيوتري اشكالزدايي خطاهاي پايه اي طراحي به همان پيچيدگي مو جود در زبان هاي كامپيوتري

اشكالزدايي خطاهاي پايه اي طراحي به همان پيچيدگي مو جود در زبان هاي كامپيوتري ديگر اس ت . اما آزمايش برنا م ه ها بسيار ساده است . اگر برنامه...

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!...

کتاب‌فروشی‌که کتابچه آرزوهایش را طالبان به آتش کشید کتاب‌فروشی‌که کتابچه آرزوهایش را طالبان به آتش کشید

  حبیب الله حسین زاده که کتابفروشی اش در تاریخ هشتم ماه عقرب سال روان از سوی گروه طالبان بمب گذاری و به آتش کشیده شد.   به  دیپلماسی افغانی از  هراس...

دیپلماسی افغانی در فیسبوک