15 December 2018امروز: شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

کاریکاتور

امریکا و دیپلماسی (نفاق) بین شیعه وسنی در منطقه امریکا و دیپلماسی (نفاق) بین شیعه وسنی در منطقه

منبع: میدل ایست آی/ کاری از تحریریه دیپلماسی افغانی به اختلاف میان ترکیه و عربستان با ایالات متحده در وضعیت کنونی خاورمیانه توجه کنید. این اختلاف را به خوبی می...

گرسنه درخانه و خیر به‌صحرا نمی‌رسد گرسنه درخانه و خیر به‌صحرا نمی‌رسد

آلمان در سال جاری میلادی تقریبا 17 میلیارد یورو، صرف نگهداری از آوارگان خواهد کرد!. هیچکدام از نشریات مخارج فعلی را با مخارج امسال مقایسه نمی کند اما بسیاری از نشریات...

ديگر نيازي به خارج كردن پين ها از مدار نيست، و ديگر هيچ لامپ وجود ندارد ديگر نيازي به خارج كردن پين ها از مدار نيست، و ديگر هيچ لامپ وجود ندارد

اشكالزدايي خطاهاي پايه اي طراحي به همان پيچيدگي مو جود در زبان هاي كامپيوتري ديگر اس ت . اما آزمايش برنا م ه ها بسيار ساده است . اگر برنامه...

برنامه شما كاري را كه از آن انتظار داريد انجام نمي دهد مي توانيد به برنامه شما كاري را كه از آن انتظار داريد انجام نمي دهد مي توانيد به

برنامه شما كاري را كه از آن انتظار داريد انجام نمي دهد مي توانيد به ATMEL روي تراشه هاي سادگي با افزودن چند خط اشكالزدايي به كد و برنامه ريزي...

دیپلماسی افغانی در فیسبوک