12 December 2017امروز: سه شنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۶

استراتیژیِ مدیریت افغانستان با گلبدین، غنی، عبدالله


نویسنده: رضا مِه‌سا شهروند خبرنگار

بحث تعقیب و گریز در سناریوی توافق نهایی دولت وحدت ملی با حزب اسلامی یک امر اتفاقی نیست، این ارابه‌ی افتان و خیزان ِکه ماه هاست روی آن هزینه گردیده است حکایت از پیچیدگی این تفاهم داردف چنانچه قرار بود شام دیروز نهایی گردد که به دلایل حتمی بودن حضور یک مهمان ناشناس حین امضای قرار داد به قبل ازظهرِ امروز موکول گردید، که تا هنوز هم جزئیات تازه از این توافق به بیرون درز نکرده است.
خبرهای تحلیل ناشده می‌رساند که دورنمای این توافق و مواد پذیرفته شده درآن، کاغذپاره نیست که روی میز پیرگیلانی چند ماه است که خوابیده و انتظار امضای اشرف غنی و گلبدین حکمت‌یار را می‌کشد.
امیتازات مادی، معنوی و سیاسی که مفاد تفاهنمامه مربوط به شورای عالی صلح را تشکیل میدهد سناریوی برای در جا زدن حزب اسلامی در این مقطع از تاریخ سیاسی و نظامی کشور بود تا بر فعالیت های تنظیمی گلبدین نقطه پایان بگذارد.
که درست در دقایق نود بازیگران پشت پرده دست به تغییرات بنیادین در آن تفاهمنامه زدند و سناریوی جا به‌جایی نیروهای آموزش دیده حزب اسلامی را از کمپ شمشتو به کندز و لشکر از نیروهای حزب اسلامی را در هزاران بست خالی مانده چند ساله‌ی دولت جا به جا کرد و عملا یک آدرس سایه در درون ساختار سیاسی و نظامیِ دولت در کابل و شمال ایجاد کردند. تا در فاز دوم گفتگوها از آدرس اقتدار با دولت وحدت ملی به چانه زنی بپردازند.
حالا شکی وجود ندارد که حزب اسلامی نسخه به روزتر از حزب اسلامی است که امیر آن همواره در حواشی بازی میکرد، حزب اسلامی جدید کنسرسیومِ از القاعده و داعش و طالب است که در راستای منافع امریکا غیرمستقیم وارد بازی می گردد.
مهندسی حزب اسلامی جدید طوری است که کماندوهای ویژه‌ی کمپ شمشتو که در کندز و شمال قبلا تعیین موقعیت کرده و اخذ استقامت شده اند، ائتلاف شمال وشورای حراستِ شاخه اسماعیل خان را در شمال و غرب به چالش برابر کنند و دولت سایه حزب اسلامی که درون ساختار دولت وحدت ملی تزریق شده است به مهار بی‌قراریهای تیم داکتر عبدالله و مدیریت تیم اشرف غنی بپردازد و در کل دولت وحدت ملی سه‌‌سره و منجر به نهادینه شدن تمرکز سیاسی ضعیف در کشور گردد تا شانس سوار شدن بر بازی از مجرای یک جنگ داخلی دیگر برای امریکایی‌ها فراهم شود.

بحث و مناظره

کامنت از طریق فیسبوک

کامنت از طریق دیپلماسی افغانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیپلماسی افغانی در فیسبوک