12 December 2017امروز: سه شنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۶

مسابقه‌ی بزکشی میان تهران و ریاض، روی انداختن گروه طالبان به دایره حلال


اشاره دیپلماسی افغانی: درست یک روز بعد از اظهارات سفیر روسیه در کابل، در پیوند با سمپاتی این کشور با گره طالبان، رضا بهرامی سفیر ایران در کابل نیز در گفتگوی اختصاصی با آریانا نیوز از تبانی تهران با گروه طالبان پرده برداشت.

در روز های اخیر، تماس ها در عقب درهای بسته بین عبدالرب رسول  سیاف، یونس قانونی، انورالحق احدی، غیرت بهیر، اسماعیل خان و حتی انجنیر نبیل جریان داشته است. هدف ازین رفت وآمد ها، تنظیم یک میکانیزم برای مذاکره با طالبان است؛ اما طالبان خریطۀ جیب را این بار خیلی کلان دوخته اند. واگذاری چند ولایت به طالبان از سوی رهبران آن ها قابل قبول نیست. آن می گویند که ما درسطح کل کشور فکر می کنیم. در گزارش های غیررسمی تغییراتی واضح مشاهده می شود.  ایران، پاکستان، روسیه، چین و عربستان درین پروژه سهیم اند. حالا رقابت شدیدی بین عربستان و ایران برسر طالبان تشدید شده است. بازتاب این تقسیم بندی رقابت آمیز بر روابط گروه های فعال  در داخل افغانستان سایه افکنده است.
پاکستان باردیگر درموقعیتی برتر قرار گرفته است؛ اما درعرصه تجارت با آسیای میانه وافغانستان تمام ورق هایش درحال باطل شدن است و پوشش نرم هندی در سراسر افغانستان، توان عملیاتی آنان را به عقب نشینی واداشته است.

گزارشنامه افغانستان

بحث و مناظره

کامنت از طریق فیسبوک

کامنت از طریق دیپلماسی افغانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیپلماسی افغانی در فیسبوک