14 December 2017امروز: پنج شنبه ۲۳ قوس ۱۳۹۶

چرا بی بی سی، دوستُم را به بند تنبانِ ایشچی دار زد ؟


نویسنده: رضا مِهسا شهروندخبرنگار

اصولا جنرال دوستم به عنوان یک ترمیناتور جنگی در بازیِ افغانستان باگشت آورِ گلیم‌جمع طراحی شده بود، و ماموریتش فقط و فقط برداشتن بن بست های کلان سیاسی در افغانستان بود، چنانچه شاهدیم این ترمیناتور گلیم سه بن بست سیاسی بزرگ را در کشور برداشت و بحران را کانالبزه کرد.

دوستم برای دقایق نود بازی طراحی شده بود و بیشتر در میدان سیاست روی نیمکت ذخیره حفظ می شد مگر اینکه نیاز به یک تعویض طلایی افتد.

اطلاعات دقیقی نشان میدهد که تاریخ مصرف این ربوت پادشاه ساز زمانی گذشت که وی در یک جهش ناحساب شده به ماموریت اصلی اش پشت کرد و راد کار زار سیاسی شد و به سرعت از یک تریمیناتور پادشاه ساز به یک  عروسک کوکی  فروکاست کرد.

جنرال دوستم ناحساب شده وارد بازی شد چون نه بستر ورودش در میان ترکها و ازبیک ها مساعد بود و نه ظرفیت هم بازی شدن با تیم حاکم چه در زمان کرزی و چه در عصر غنی ـ عبدالله را داشت لذا بود که روز به ر وز شاهد افت سیاسی جنبش و دوستم در بازار بورسِ سیاست افغانی بودیم!

در این سطور نگارنده به واکاویِ افت سیاسی و ته نشین شدن اتوریته جنرالی می پردازد که روزگاری بی بی سی ازوی جنرال پادشاه ساز ساخت و امروزه به بند تنبان احمد ایشچی آبروی سیاسی اش را دار زد.

اولین عامل افت سیاسی جنبش و دوستم همانا صف بندی های درون تباری بین ترک تبارانِ چون جنرال ملک و اکبر بای . . .با جنرال دوستم ازبیک تبار روی سوار شدن بر زعامت سیاسی ترک تباران افغانستان است.

جنرال دوستم بنا بر ملحوضات سیاسی نقطه عطف در سیاست های ازبیکستان در سایه غرب و ترکیه در تبانی با عربستان در سیمای یک پان ترکیستِ فعال و متنفذ محسوب می شد ولی حالا چنین نیست، اربیکستان خواهان ایجاد یک خود مختاری بزرگ ازبیکی در قیمومیت ازبیکستان در شمال افغانستان در پلان سی انگلیسی ها و نقشه خاور میانه جدید امریکایی در زعامت قبیله و خانواده دوستم به ویژه حاجی باتور دوستم است چون دوستم دیگر تاریخ مصرفش گذشته و یک پیر بی تدبیر حساب می گردد، ولی ترکیه بر عکس می کوشد مهره های ترکی خودش را بیشتر در بستر شمال به بازی گیرد و بیشتر روی پان ترکسیم سرمایه گذاری کند .

دوستم در یک تنش مهندسی شده بین تاشکند و انقره به مدیریت غربی ها دارد خُرد می شود تا جا به جنرال ملک و باتور دوستم باز شود سناریوی بلوک سازی صفحات شمال رقم خورد و مقدمه برای تجزیه  افغانستان به نه زون براساس پلان انگلیسی ها و یک حکومت خود مختار ازبیکی بر اساس نقشه خاور میانه جدید امریکایی هاست و این ممکن نبود مگر اینکه سناریویِ اکبربای این بار  با سکانس احمد ایشچی در سایه انحصار رسانه‌ای غربی ها به ویژه بی بی سی در مقیاس جهانی پوشش داده شود.

اطاق فکر تیم حاکم  ارگ، سپیدار، و شورای امینت براساس ماموریت انتقال جنگ تحمیلی به تعبیر آقای غنی از جنوب به شمال و از شمال به آسیای میانه اساسی ترین استراتیژی را که در قدم نخست دنبال میکنند برداشتن خارهای مزاحم چون دوستم و جنرال عطا و جا به جایی ملیشه های حزب اسلامی در شمال  به ویژه زادگاه امیر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در کندز است.

لذاست که از طلایی ترین فرصت، احضار ایشچی توسط جنرال دوستم و بعد سناریوی درون خانه که ستون پنجم درون جنبشی  در آن دست داشت استفاده ها و الا دوستم مردی نبود که از یک سوراخ دوبار گزیده شود هر چند پیر و خرفت شده است، بلافاصله ایشچی زیر نظارت گرفته شد و در کابل آورده شد و روی ضربه فنی ساختن جنرال دوستم با این مهره، به شدت کار شد و درست در اولین ساعات رهایی احمد ایشچی هارون نجفی زاده  و اسماعیل شهامت، ماموریت یک مصاحبه از پیش تمرین شده را با ایشچی به دوش می گیرند و نجفی زاده روی صفحه فیسبوکش رسانه‌ای می‌کند و پیش از  روی آنتن رفتن این مصاحبه، یوناما، ، حقوق بشر، دفتر ریاست جمهوری، همزمان خواهان پی گرد حقوقی ماجر ا می‌شود. و این عوامل همه و همه اولا اتفاقی نیست بلکه کاملا برنامه ریزی شده است و در ثانی این ها دست به دست هم می‌دهند تا ترمیناتور بن بست های کلان سیاسی افغانستان را زمینگیر  و از روی صحنه  سیاسی افغانستان بردارد..

متوجه باشم !! که اختلال وارد کردن در یک سیستیم از قبل پروگرام‌شده عواقبِ چون صفحه عامل پریدن را دارد.

بحث و مناظره

کامنت از طریق فیسبوک

کامنت از طریق دیپلماسی افغانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیپلماسی افغانی در فیسبوک