12 December 2017امروز: سه شنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۶

بازیِ خطرناکِ ایران با کارتِ طالبان


نویسنده: رضا مِه‌سا شهروند خبرنگار

اخیرا اخباری از فیلتر رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران به بیرون درز کرده است که نمایانگرِ سوراخ شدن گنبد آهنینِ نفوذ تروریست ها به داخل خاک ایران از حواشی نوار مرزی شرق این کشور است و این زنگ هشداری است که تهران را سراسیمه کرده است.

عمق راهبردی جمهوری اسلامی در قبال کشور های همسایه و منطقه همانا تیوری چرخاندن جنگ بیرون از جغرافیای جمهوری اسلامی است، چنانچه استراتیژی در یمن و عراق و سوریه و فلسطین و لبنان خیلی موثر واقع شده است.

ایران در بازی افغانستان و حفظ هژمونی، تمام برگ های برنده اش را رو کرد ه است از بسط هلال شیعی در قالب حزب وحدت گرفته تا ایجاد یک کریدور مقاومت سیاسی ـ فرهنگی با ایجاد جغرافیای فردوسی با جمعیت اسلامی و پان پارسیسم منطقه ای ، این دو اسیتراتیژی در سی سال پسین نتوانسته است رویاهای امپراطوریِ شیعی  و جغرافیای فردوسی را به حقیقت تبدیل کند و ایران عضو دایمیِ مثلث طلایی امریکا ، پاکستان و عربستان در نیم کره جنوبی افغانستان گردد.

در مرز های مشترک افغانستان_پاکستان_ایران مثلثی وجود دارد که آنرا مثلث طلایی می گویند. در این مثلث طلایی که بخش عمده آن در خاک افغانستان است، بزرگترین معاملات بین المللی مواد مخدر و اطاق توطئه علیه کل منطقه  انجام میشود . دو ضلع بزرگ این مثلث در پاکستان و افغانستان پایه های اساسی مثلث های دیگری اند که امریکا ضلع بزرگ آنست. در اینجا قتل،ترور،جنگ و توطیه سازماندهی می شود. حوادث یازدهم سپتامبر در نیویارک با این مثلث در ارتباط بود، همچنان که جنگ اندازی طالبان بر افغانستان، قتل دکتر نجیب الله، ترور احمد شاه مسعود در آستانه سقوط طالبان ، حضور نظامی امریکا در افغانستان و توطیه های پر شماری دیگری با این مثلث پیوند خورده است. اهداف نهایی این مثلث نفوذ امریکا رقیب دیرینه و سنتی و قسم خورده ایرانی ها و غرب در منطقه و بی ثباتی کشور های منطقه ایران، چین، روسیه، هند و کشور های مشترک المنافع روسیه میباشد. بخش عمده این مثلث در خاک افغانستان است بدین مفهوم که افغانستان خیلی ها آسیب پذیر است از این ناحیه، افغانستان به تربیتگاه مطمن و تمام عیار تروریستان چند ملیتی (القاعده ،داعش،طالبان ) تبدیل شد و از این جغرافیا بحیث تخته خیز به دیگر کشور ها استفاده خواهد شد.

لذاست که افغانستان برای همیشه ماموریت مطلوب ایرانی ها است و انکشاف اوضاع در  کابل تاثیر مستقیم روی تهران دارد.

تیوری هلال شیعی با بیرون شدن فراکسیونِ از نئو فاشیست ها  و توتالیتاریست های هزارگی در اواسط دهه هفتاد از این زنجیره عملا به بن بست خورد و ایرانی ها بیشتر روی محور مقاومت جمعیت و شورای نظار سرمایه گزاری کردند و در حول وحوش جغرافیای فردوسی بیشتر پلکیدند و این روند تا سفر اخیر جنرال عطا محمد نور به عربستان سعودی ادامه داشت ولی بعد از این سفر ایرانی ها فهمیدند که دارند گول حماس را این بار از جمعیت و گاف بزرگ سیاسی خالد مشعل را این بار از عطا  می‌خورند و می‌گیرند و این همه کار فرهنگی ـ سیاسی روی ایجاد جغرافیای سیاسی خواب و خیالی بیش نبوده است.

لذاست که در یک چرخش صد وهشتاد درجه‌ای سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل پرده از استراتیژی جدیدی در افغانستان می‌گیرد که سابقه نداشته و من  دوسال پیش از آنه به شورای مشهد تعبیر کرده بودم

طالبانیزه سازی جریان های انشعابی گروه طالبان که در اثر برخورد سلیقه ها  و شکاف های قبایلی به وجود آمده اند بازی خطرناکی است که ایرانی ها برای مهار داعش در افغانستان پیش رو گرفته اند وقتی حماس و جمعیت که خیلی سمپاتی با ایرانی ها داشتند در دقایق نود بازی گول خودی می زنند از طالبان هیچ بعید نیست که هتریک  نه کنند .

این بازی درست اجرایِ کمیکِ بازی کردن با گلوله آتشین را با دامن گشاد میماند که در آخر بازی دامن بازی گر در آتش می سوزد.

بحث و مناظره

کامنت از طریق فیسبوک

کامنت از طریق دیپلماسی افغانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیپلماسی افغانی در فیسبوک