15 December 2018امروز: شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

داربی بزرگِ انقره و تهران درمیدان شیرپور


نویسنده: رضا مِه‌سا شهروند خبرنگار

انکشاف اوضاع از شیرپور تا ارگ براساس داده های رسانه ها در حقیقت  یک جنگ روانی است که ماهیت خوراکِ رسانه ای دارد تا سرپوشی برای پنهان نگهداشتن بازی بزرگی است که آبستن یک «جنگ بزرگ» برای تحقق اهداف استخباراتی  کشور های در گیر بحران است.

دهن به دهن شدن مشاجره التهابی شب گذشته جنرال دوستم و داکتر اشرف غنی و بلا فاصله آرایش نظامی جبهه شیرپور و محاصره اردوگاه جنرال دوستم و در آخر اعلان وضعیت نمبر یک نظامی در بغل گوش ارگ در حقیقت انعکاس از  انکشاف وضعیت در منطقه وکل جهان است که سایه از آن برشیرپور تابیده است.،

امریکایی ها در افغانستان برای ایرانی ها تله گذاشت چنانچه  ایرانی ها عین سناریو را برای عربستان در باطلاق یمن چید و عربستان در یک جنگ فرسایشی دولتی ـ چریکی در گیر ساخت  که محال است دیگر عربستان از این باطلاق نجات یابد.

حالا صف بندی در حقیقت میان دوستم و اشرف غنی در کابل  نیست بلکه صف بندی ها از انقره تا تهران و واشنگتن ومسکو و دهلی و ریاض و اسلام ّآباد و پکن و لندن وبلژیک در حال شکل گرفتن است.

مانور نظامی جنرال دوستم دیروز در حقیقت رزمایش ترکیه  پان ترکیست ـ اخوانیستِ سنی علیه ایران پان فارسیست ـ شیعی بود بعد از اینکه هم سویی میان انکارا و تهران در سوریه از هم پاشید.

دیپلماسی میان ترکیه و ایران به شدت شکنند است و ترکیه در سوریه علیرغم  دخالت نظامی صریح در موجودیت مسکو  از هژمونی اش در سوریه چشم پوشید و حالا در صدد جبران این شکست میدان عوض کرده است.

حفظ دولت وحدت ملی  عمق استراتیژیک ایرانی ها در کشور است زیرا نصف دولت عملا در دست ایرانی هاست ولی این سناریو امریکایی ها را به شدت عصبانی ساخت چون عمق راهبردی امریکا با ایران در ذات خویش سازگار نیست لذا بود که از بدو موجودیت دولت وحدت ملی با سبوتاژ دولت و اردوی ملی  و پولیس ملی با گزارشهای سیگار در بزرگنمایی از فساد شروع کرد و اجماع غربی را برای تغییر دولتی که نصفش ایرانی و بر امریکایی ها تحمیل شد به وجود آورد و هم اکنون در یک سمپاتی حساب شده با پاکستان و عربستان و ترکیه اردوی ملی را در مرزهای تورخم گسیل داده است و فرصت نفس چاق کردن برای دوستم که کارنامه پادشاه گردانی اش که شهره جهان است، داده است.

ایرانی ها خیلی وارخطا و نگران شده است چند دسته گی شدید میان هوا دارن سنتی ایرانی هزاره های شیعه مشرب از یک طرف و از دست رفتن درشت ترین مهره مقاومت پارسی گرای شمال، استاد عطا نور در بدل ولایت بلخ از طرف دیگر  و انفعال سپیدار  در مقابل ارگ نگرانی مظاعف ایرانی ها گردیده است و براساس آمده های اطلاعاتی میدان را برای تیم کرزی صاف کرده روان هستن در مقابل شورای حراست در سایه حمایت مالی عربستان در زود ترین فرصت علیه ایرانی ها دست به کار خواهد شد.

چین وخامت اوضاع را درک کرده و به بومی سازی  بخش از طالبان برای حفظ مرزهای ورود اویغور های سن کیانگ از افغانستان یک واحد بزرگ سیار گشت زنی با موتر های صفر کیلومتر چینی برای شناسایی و هدف قرار دادن  القاعده چینی فعال کرده است.

روسیه به شدت روی سناریوی دو قطبی سازی طالبان سرمایه گذاری کرده است ولی دل مشغولی مسکو برای حفظ اسد و لاذقیه سبب شد تا از جبهه افغانستان واکراین غافل بماند، امریکایی ها از این خلا استفاده کرده پانزده  هزار داعشی تا به دندان مسلح را از جنوب به شمال انتقال و پشت مرزهای تاجیکستان جابه جا کرد.

هند در یک سمپاتی استخباراتی با سرویس اطلاعات افغانستان با راه اندازی چند عملیات بزرگ در خاک پاکستان به  دشمن استراتیژیکش این پیام را داد که عمق استراتیژیک و حیاط خلوت پاکستان دیگر خیلی مزاحم دارد و  جنگ سرد  این دو کشور با رونمایی از موشک های هندی و پاکستانی وارد یک جنگ تمام  عیار در صفوف ایران و پاکستان در خاک افغانستان شده است.

حالا پازل های جدا افتاده «بازی بزرگ» براساس «جنگ بزرگ» در افغانستان کنار هم چیده شده است و دکمه استارت آن یا به دست غنی و یا به دست دوستم زده خواهد شد تا حسابهای باقی مانده  و حل ناشده سوریه و یمن تسویه شود.

در این داربی یا دوستم ، گلیم غنی را  جمع می‌کند با مشوره مستشاران عمدتا ترکی  یا غنی کلک دوستم را می‌کند در نیمه های یک شب نه چندان دور با اسپیشل فورس امریکایی در قالب اردوی ملی تا اردو از هم بپاشد و . . .  چون دیگر هیچ گزینه نیست.

بحث و مناظره

کامنت از طریق فیسبوک

کامنت از طریق دیپلماسی افغانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیپلماسی افغانی در فیسبوک