12 December 2017امروز: سه شنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۶

حمله به شفاخانه چهار صدبستر از کجا طراحی شده بود؟


نویسنده: رضا «مِه‌سا» شهروند خبرنگار

در آغازین ساعات حمله بر شفاخانه چهار صد بستر در کابل در حالیکه وب گردی می کردم و در حین مانیتورینگ خبر گزاری ها به بنگاه خبر پراکنی اعماق که متعلق به گروه داعش است سرخوردم که قشنگ مسئولیت این حمله را پذیرفته بود از تعجب هاج و واج ماندم فکرم قد نمی داد  که ادعای به این بزرگی به دهان عفریت «ولایت خراسان» خلافت اسلامی داعش چی گونه جا باز کرده است؟.

این ادعا آنقدر «کمیک» و «کاریکاتور» بود که ممکن به خنده افکار عمومی نیانجامد ولی آدرس های که فعالیت های استخباراتی کشور های منطقه و جهان برای رقم زدن «جنگ بزرگ« در افغانستان  در راستای منافع استراتیژیک شان برنامه ریزی کرده اند خیلی آبکی می‌نماید.

اصل ماجرا این است که  اجماع تئوریک وسیاسی بین احزاب جمهوری خواه و دیموکرات در امریکا  بر این گردیده است که تا سال ۲۰۲۰ قدرتهای در حال توسعه در منطقه را در گیر «درگیرهای باتلاقی» در منطقه کند تا بنیه نظامی و اقتصادی شان دچار صدمه شود و این فرصت بزرگی برای دور زدن کشور های رقیب امریکا مثل روسیه و هند و چین  و ایران در شکل و شمایل دهی به استراتیژی «خاور میانه جدید» در سایه تجزیه کشور های هدف گردد.

لذاست که در یک جابه جایی نمایشی که همیشه بین جمهوری خواهان و دیموکرات ها روتین و متعارف است ترامپ را بالا کشیدند و استراتیژی «ملت سازی امریکایی» را در جهان متوقف کردند تا روسیه و چین و هند و ایران را در دام  بسط هژمونی در منطقه گرفتار و در باتلاق یک جنگ فرسایشی مدل سوریه و یمن و عراق این بار در جنوب آسیا سازند و مقدمات فروپاشی نظم خاور میانه قدیمی را نهادینه کنند.

لذاست که سر درگمی در زدن اهداف بین پراکسی متخاصم کاملا هویداست و اتحادیه های جدید در حال شکل گرفتن است.

هند و ایران عمق استراتیژیک شان را مبتنی بر چرخانیدن جنگ در جغرافیای افغانستان برای نجات مرزهای شان گذاشته اند در حالیکه چین و پاکستان براساس تضعیف ملی گرایی افغان ها با اسلامیزه سازی نسل سوم از القاعده و طالبان در آدرس اویغور های سن کیانگ چین و شورای کویته و پیشاور پشتونهای پاکستانی و افغانستانی برایجاد حیاط خلوت در افغانستان فکر می کنند.

روسیه که گاهی به ساز تهران و گاهی به اشاره اسلام آباد می رقصد دلیلش اش این است که هنوز هم بر افغان ها شک دارد و نمونه اش اظهارت اخیر سیاف و اسماعیل خان علیه  مسکو است، لذاستکه  هنوز هم عمق راهبردی ساختارمند برای افغانستان پیاده کرده نتوانسته است و نگران رشد سمارقی بلوک های خلافت اسلامی ترکمنستانی، ازبیکستانی و تاجیکستانی در حقیقت اکراین دیگر در جنوب مرزهای سابقش هست.

با این چشم انداز سراسیمگی در قدم نخست برای نهادینه شدن «جغرافیای خشونت» لازم است مساجد، تکایا، شفاخانه ها، و اماکن عمومی آماج قرار گیرد تا فصل سردجنگ وارد فصل گرم جنگ شود.

با این پیش‌منظر آنچه دیروز در کابل اتفاق افتاد کار داعش نه در حقیقت محور پاکستان، چین، در هم‌سویی با روسیه برای ضرب شصت نشان دان به کابل و تهران و دهلی نو  در مقابل حمله بر زیارت «شهباز قلندر» بود.

 و امتیاز این بازی به آدرس امریکا واریز می شود.

بحث و مناظره

کامنت از طریق فیسبوک

کامنت از طریق دیپلماسی افغانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیپلماسی افغانی در فیسبوک