12 December 2018امروز: چهارشنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۷

ایرانی‌ها از داخل «جنبش روشنایی» به امریکایی‌ها پیامک زد


   رضا «مِه‌سا»  محقق و پژوهشگر (عمق راهبردی ایران و امریکا) در افغانستان در تازه‌ترین پستِ خویش در رخ‌نمایِ «فیسبوکی‌»اش چنین نوشت:

فاطمی‌های وحدتیِ ایرانی
ایران ثابت ساخت که در بزرگترین تجمعات هزارگی هنوزهم نفوذ دارد،مطرح شدن قل اردوی (فاطمیون) در تجلیل از سالیاد شهید «مزاری» در مصلی پیامکی بود که ایرانی‌ها به طرف‌های دیگر بازیی «جنگ بزرگ» در افغانستان داد که در صورت لزوم دمشقی دیگر در کابل خلق خواهیم کرد.

من یک سال پیش این حرفا را گفته بودم !

  که : کلیدِ حلِ منازعات، درمنطقه از واشنگتن به تهران سپرده می شود، چنانچه دیدیم تهران به‌هوشیاریِ تمام بازیِ باخته، در سوریه‌را برد، درحوزه دیپلماتیک جوادِ “ظریف” را علم کرد تا غرب‌را مشغولِ چانه‌زنی‌های بزرگ پنچ به‌علاوه یک درقبال برنامه‌ی اتمی‌اش سازد و درحوزه‌ی نظامی، جنرال سایه‌هایِ خودش‌را آفتابی کرد، و درسوریه ویمن ولبنان وبحرین به تثبیت حلقه‌هایِ هلال شیعی پرداخت، کار به‌جایِ رسید که تمامِ اما واگرهایِ خاورمیانه به “سلیمانی” و چون وچرایِ اتمی وجهانی به “ظریف” برمی‌گردد، این یعنی موقف سازی قوی منطقوی وجهانی، تا جائی‌که بیلانس‌های پنچاه ساله‌ی جهانی ازهم پاشید، و دوستِ استراتیژیک “واشنگتن”، “تل آوبو” از سراستیصال ودرماندگی، در کنگره‌ی امریکا به قول خانم” پلوسی” به شعور امریکا توهین کرد و”اوباما” سخنرانی “نتانیاهو” را “کوسِ شعر”خواند وتوافق با ایران‌را یک امرِحیاتی برای کشورش وجهان دانست.
خلاصه ایرانی دراین بازی چنان قوی ظاهر شد که به تعبیرِ غسان “شریل”تیوری‌پردازِعرب، جهان برای کنترل اوضاع، باید با قاسم سلیمانی در تماس شود و به تعبیر فارین پالیسی ایران دارد “امریکا” و”انگلیس” را درمعادلات جهانی تماشا چی می‌سازد، چنانچه درجنگ تکریت فقط عملیات هوایی به دوش ائتلاف اروپایی گذاشته شده است، وقاسم سلیمانی راسا این جنگ‌را مدیریت می‌کند، فقط کافیست بدانید که امریکا برای حفظ جانِ چندصد مستشارش ازدولت “عراق” نه؛ از”ایران” بیمه‌ی جانی گرفت، عمقِ بسطِ هژمونی درگفتمان‌های سلطه‌جویانه‌ی جهانی، به این می‌گویند، خواهی‌نخواهی تیوری “امپراطوری فارس” که از سویِ محافل عربی وغربی، دست به دست می‌شود در راه است، غرب با ایران وهم پیمانانِ ایران روسیه وچین، منطقه را تقسیم خواهندکرد، پایان تاریخ رقم خواهد‌خورد، اما نه به نفع لیبرالیسم بلکه به نفع همه‌ی تمدن‌ها، انگار حدسِ خاتمی مبتنی بر “گفتگوی تمدن‌ها” درست از آب بیرون می‌شود.
حال “جغرافیایِ خشونت” دراین طرفِ دنیا افغانستان، تعریف می‌شود، در میدان خاورمیانه مثلثِ “ریاض” و “انقره” و “دوحه” درمرحله‌ی رفتِ این پروژه، تکثیر (جغرافیای خشونت)، بازی‌را در وقت‌های اضافه با ایران دنبال می‌کنند، لذاست که برای وزنه شدن این مثلث دست به هرکاری درمیدان افغانستان می‌زنند، تا حد اقل نتیجه؛ مساوی، اشپلاق (سوت) زده شود. این دورنمایِ سال پیشرو ــ
حال توپ؛ در میدانِ تهران است، درخاورمیانه بلی؛ اما نه درجنوبِ آسیا، سرانِ طالب هضم دولتِ وحدت ملی درکابل می‌شوند، وارتش پراکنده‌ی طالب در داعش ادغام می‌شوند مانعی‌که می‌توانست برای داعش حد اقل دو سه‌سالی سد شود طالبان بود که با تجزیه‌ی مهندسی‌شده در سایه‌ی پول‌های گزافِ “ریاض” با ماشینِ توته‌کنِ “آی اس آی” به نفع داعش قلع وقمع می‌شوند، فقط بیرقِ سفید سیاه می شود و داعش اتومات در یک عراقِ مفتِ دیگر خودش را می‌یابد، دولتِ وحدت ملی رویِ پلان‌های غربی‌ها حساب بازکرده تا موقفِ اسلام آباد، درمدیریتِ جنگ را با امتیازاتش بقاپد، لذاست‌که “غنی” و”عبدالله” سرِ “شریف” و “راحیل” هیچ جمپی را نمی‌گیرد، چون اگر”ملاعمر” افغانی در”کویته” است ملا “فضل الله” پاکستانی در”پکتیا” است، اسلام آباد گرینه‌ی جزتحویلِ موقف به‌کابل ندارد، لذاست که ترافیک بین کابل و اسلام آباد ازآدرس پاکستانی‌ها بدرقم شلوغ است، که می‌کوشند حد اقل امتیازهای کلانِ مثل راه‌دادن به بحر، را خاکی بزنند، ایران با خطایِ استراتیژیک طرحِ وحدتِ احزاب شیعی‌، عملن زنجیره‌ی هلال شیعی را دچار گسست‌کرد، اگر چه درحوزه‌ی”مقاومت” جمعیتی‌ها را با خود دارد، ولی خلایِ ناشی از یک نصرالله‌ی دیگردر قلمروِ همسایه شرقی اش فکر اطاق فکرِ تهران را خراب می‌کند، ریاض با طالب و انقره با پان ترکیسم و دوحه با داعش، برایِ مهره‌ی رنگ باخته‌ی ایرانی، بد رقم خط ونشان کشیده است، تا تهران تاوانِ یکه تازی‌هایش را درخاور میانه پس بدهد، و ماتِ این مثلث در افغانستان شود.

حالا لوایِ “فاطمیون” طرحِ نوی، برآن خطایِ استراتیژیک ایران” وحدت” است. ساختارسیاسی نظامیِ در حدِ حزب الله در لبنان، علی‌رضا “توسلی” را سلیمانیِ افغان‌ها می‌گفتند، فاطمیون درحالِ تمرین و مشقِ جنگ درسوریه برای فردایِ افغانستان است، تاجایِ خالیِ مزاری و وحدت هور قلیایی را پرکند، تهران حتما الترناتیو توسلی‌را دارد، تا درافغانستان جغرافیایِ (ممانعتِ خشونت) را مدیریت کند و الا جنگ درپشتِ دروازه‌هایِ تهران زبانه خواهد کشید.

بحث و مناظره

کامنت از طریق فیسبوک

کامنت از طریق دیپلماسی افغانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیپلماسی افغانی در فیسبوک