12 December 2018امروز: چهارشنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۷

بعد از سوریه، نوبت بمباردمان کوریای شمالی است


پوشکوف: بعد از ضربه راکتی به سوریه، نوبت کوریایِ شمالی است

الکسی پیشکوف در صفحه تویتر خود نوشته است که ممکن جغرافیه حملات راکتی امریکا بعد از وراد نمودن ضربه راکتی به میدان هوائی سوریه، تا کوریائی شمالی توسعه خواهد یافت.

او مینویسد، وضع طوری است که می تواند با عث ایجاد تنش های جدید گردد. زیر گروپ ضربه قوای بحری امریکا به سواحل کوریائی شمالی اعزام گردیده است.

ویکتر اوزروف رئیس کمیته شورای فدراسیون دفاع و امنیت نیز در این مانور های نظامی امریکا، خطر حمله راکتی به پایگاه های نظامی کوریائی شمالی را مشاهده می نماید. زیرا به نظر اوزروف، ممکن عدم تقبیح واحد اعضا شورای امنیت ملل متحد مبنی بر ضربه راکتی بر میدان هوائی سوریه و موجودیت تهدید اتمی کوریائی شمالی، ترامپ را به اتخاذ چنین تصمیم وادار نموده باشد.

طبق اطلاعات نظامیان امریکائی، به تاریخ ۵ اپریل کوریائی شمالی غیر موفقانه راکت بالستیک خود را مورد آزمایش قرار داد که فقط یک قسمت فاصله خود را طی نمود.

اسپوتنیک

بحث و مناظره

کامنت از طریق فیسبوک

کامنت از طریق دیپلماسی افغانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیپلماسی افغانی در فیسبوک