15 December 2018امروز: شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دیدار کدر رهبری فراکسیون نسل سوم افغانستان با رئیس شورای عالی صلح کشور استاد خلیلی


 صلح چه در خوانش باروخی و چه در گرایش کانتی و چه در گویش کریشنامورتی یک وجه مشترک محمدی دارد و آن الصلح خیر لکم است، به این معنی که چرخه حیات بشری در طول تاریخ همواره با دمیدن به شیپوری جهنم و یا با برافراشته شدن پرچم سفیدی مبدل به بهشت گردیده است.

دیدار 1

جنگ و صلح جزو لازمه های رندگی بشری است تئوریسن های جنگ و جنگ افروزی همواره کوشیده اند حیات در روی زمین را متوقف کنند؛ ولی در عوض هستند چهره های که به خیر بشر و بهشتی سازی زندگی ملل می اندیشند و استاد خلیلی یکی از آن هاست.

دیدار 2

فراکسیون نسل سوم افغانستان بر اساس دکترین تعامل متکی بر استراتیژی دیپلماسی آغوش باز اولین دیدار معارفه با رهبران بزرگ کشور را از استاد محمد کریم خلیلی که پرچم دار مکتب صلح طلبی در کشور است آغاز کرد.

عکس دیدار

در این دیدار که نمایندگان سه رکن اساسی فراکسیون نسل سوم افغانستان، هیئت موئسس، شورای نظارت، و شورای اجرایی فراکسیون سهم داشتند محترم رضا مِه‌سا رئیس شورای اجرایی فراکسیون نسل سوم افغانستان به نمایندگی از فراکسیون در قدم نخست ریاست استاد خلیلی را بر شورای علی صلح کشور تبریک گفت و روی اهداف کلی فراکسیون در سه حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و رسانه معلومات کلی به جناب خلیلی داد و متعاقبا استاد خلیلی از تاسیس فراکسیون نسل سوم افغانستان که متشکل از نخبه های جامعه است استقبال کرد و حسن نیت شان را در قبال برنامه های  آینده فراکسیون به حاضرین در ملاقات شریک ساخت.

بحث و مناظره

کامنت از طریق فیسبوک

کامنت از طریق دیپلماسی افغانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیپلماسی افغانی در فیسبوک