20 May 2018امروز: یکشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷

کودتای سفید در وزارت دفاع


رئیس و شماری از اعضای مجلس نمایندگان با اعلام مخالفت خویش با فرمان رئیس جمهور غنی در خصوص تقاعد هزاران منصب دار نظامی کشور، ابراز نگرانی کرده اند.

 نظیفه ذکی، عضو مجلس نمایندگان گفته است که رئیس جمهور دو روز قبل از شروع کار مجلس، فرمانی صادر کرده که براساس آن، قرار است بیش از پنج هزار جنرال و افسر نظامی به تقاعد سوق داده شود.

به گفته خانم ذکی، این فرمان در شرایطی به دستور امریکا صادر شده است که در هر سه ارگان امنیتی، قانون ذاتی وجود دارد.

به گفته این عضو مجلس نمایندگان، براساس این فرمان که گویا اردوی ملی را جوان می‌سازند، قرار است ۵۵۸۷  دگرمن، جنرال و افسر نظامی به تقاعد سوق داده شوند.

این عضو مجلس تاکید کرد که اگر این تعداد منصب داران به تقاعد بروند، رهبری اردوی ملی از هم می‌پاشد و در شرایط کنونی به ضرر کشور است.

این در حالیست که عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان فرمان رئیس جمهور درمورد تقاعد نظامیان را در شرایط کنونی غیرمناسب خوانده، گفت: “ما هنوز جنرالان جوان نداریم. اگر جنرالان را به تقاعد سوق بدهیم به مشکل دیگر دچار می‌شویم”.

رئیس مجلس نمایندگان همچنان به کمیسیون امنیت داخلی و دفاعی را وظیفه سپرد تا مسوولین امنیتی را دعوت داده و بررسی کنند که آیا این فرمان به مصلحت کشور خواهد بود یا خیر.

آواپرس

بحث و مناظره

کامنت از طریق فیسبوک

کامنت از طریق دیپلماسی افغانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیپلماسی افغانی در فیسبوک