22 September 2018امروز: شنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۷

دست بالای امریکایی ها در جنگ معادن در افغانستان


کاخ سفید تصریح کرد: اشرف غنی و دونالد ترامپ، توافق کردند که کار روی معادن افغانستان   به شرکت های آمریکایی کمک خواهد کرد تا به ساخت موادی که با امنیت ملی آمریکا مربوط هستند، بپردازند و هم باعث رشد اقتصاد افغانستان شده و شغلهای جدیدی را در هر دو کشور ایجاد خواهد کرد و بنابراین میزانی از هزینه های کمک های آمریکا را در حالی که افغان ها خودکفا تر می شوند، تسویه خواهد کرد.
بر طبق بیانیه کاخ سفید، این دو رهبر در عین حال تعهد شان را به اجرای کامل راهبرد جدید دولت دونالد ترامپ برای جنوب آسیا با هدف شکست دادن تروریسم ابراز کردند.
معادن عناصر کمیاب عبارتند از پگماتیت لیتیم، نیوبیوم، سزیم، روبیدیم، بریلیم، تانتالیم و کادمیوم.
این عناصر در گسترده پگماتیت به مقادیر کم و زیاد وجود دارد. معادن لیتیم، بریلم، تانتالیوم و نیوبیوم در افغانستان نسبتا بیشتر از دیگر عناصر کم یاب است.
رویترز

بحث و مناظره

کامنت از طریق فیسبوک

کامنت از طریق دیپلماسی افغانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیپلماسی افغانی در فیسبوک