22 September 2018امروز: شنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۷

جنگ سرد امریکا و چین روی معادن افغانستان


 گزارش های وجود دارد که میزان معادن طبیعی افغانستان به مراتب بیشتر از تخمین های امریکاست. به نوشته روزنامه، افغانستان دارای معادن طلا، پلاتینیوم، نقره ، آهن، یورانیوم، نفت، گاز وذغال است. نویسنده تصریح کرده است که دونالد ترمپ از سرمایه گزاری چین در معادن افغانستان بیمناک است و در سالیان اخیر چین وهندوستان در مناطق مختلف افغانستان به سرمایه گزاری های بزرگی اقدام کرده اند. ترمپ و پالیسی سازان امریکا احساس می کنند که آن ها شانزده سال تمام علیه شورشیان در افغانستان جنگیده اند اما سهولت های اقتصادی نصیب دیگران شده است. درحال حاضر هفده کمپنی هندی دربخش های تکنولوژی اطلاعاتی، زراعت، معادن و آی تی درافغانستان فعالیت دارند.

پاکستان ابزرور

بحث و مناظره

کامنت از طریق فیسبوک

کامنت از طریق دیپلماسی افغانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیپلماسی افغانی در فیسبوک