14 December 2017امروز: پنج شنبه ۲۳ قوس ۱۳۹۶

جنگ چهارم افغان ـ انگلیس در راه است


مایکل فالون وزیر دفاع انگلیس در نشستی در شهر لندن گفت که مردم بریتانیا نباید در مورد اعزام نیروهای انگلیسی برای اشتراک دریک جنگی دیگر در افغانستان تردیدی به خود راه بدهند.
  وی افزود که بریتانیا پنجمین اقتصاد بزرگ در جهان است و باید جهت پاسخ دهی به مطالبات دموکراسی های شکننده آماده گی داشته باشد.
پس از ختم ماموریت جنگی انگلیس درافغانستان در سه سال پیش که به حضور سیزده سال نیروهای جنگی درآن کشور پایان داد، آقای فالون اکنون  اعزام دو باره نیروهای انگلیسی به افغانستان را رد نکرد.
اسکای نیوز

بحث و مناظره

کامنت از طریق فیسبوک

کامنت از طریق دیپلماسی افغانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیپلماسی افغانی در فیسبوک