15 December 2018امروز: شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

آیا می‌توانید نگذارید این ده پازل شوم تکمیل گردد؟


  نویسنده: رضا مِه‌سا، محقق در امور جنوب آسیا  و خاور میانه 

ما مردم این‌که چپ و راست نفله می‌شویم یگانه دلیلش این است که خودمان را در وسط یک جنگ بزرگ استخباراتی پیدا نکردیم!

بحرانی که دارد ما را به سوی یک تباهی مهندسی‌شده و همه جانبه سوق می‌دهد، قشنگ قابل مدیریت است و شاه کلید مدیریت بحران این است که خودمان را بیابیم که در کجای این بازی قرار داریم !

دومنیوی بحران جاری در کشور از اول تا حالا از کشور های بحران ساز برای تثبیت هژمونی شان بر کشور های هدف شروع به افتادن کرد و دارد بر اساس چنانچه می خواهند افتاده روان است.

افغانستان تنور گرم معرکه کشورهای حول و حوش و در کل داعیه داران نظام تک قطبی در جهان و کشورهای در حال توسعه است. این یعنی که بحران جاری در کشور ماهیت جهانی دارد. در چنین حالتی دغدغه های دمکراسی، استقلال، وحدت ملی، تمامیت ارضی، دیپلماسی لبخند، دیپلماسی تضرع، دیپلماسی صلح و . . . همه شعار های اند که ماهیت اصلی بحران را سرپوش می گذارند.

برای نجات یک راه است و آن  برهم زدن چیدمان پازل های جدا افتاده از هم این بحران تحمیلی که دارند کنارهم چیده می شوند، اگر بتوانیم نگذاریم پازل‌ها براساس خواست و عمق منافع کشور های دخیل بحران افغانستان  در کنارهم تکمیل شود، مطمئنم که موفق می شویم و آن ده پازل شوم  قرار ذیل اند: .

پازل اول : دولت مقصر نیست چاره جز همرهی با خواست جهانی ندارد.، به این معنی که ما داریم تئاتر کمیک  پروسه دولت  ـ ملت را  روی پرده نمایش افغانستان به نام دولت وحدت ملی  تماشا می‌کنیم ! خواست بازیگران اصلی بازی در افغانستان همانا ایجاد دولت های ضعیف مرکزی بر اساس طرح تجزیه منطقه است.

پازل دوم : داعش و طالب در حقیقت یک پروژه گذار جنگ از یک جغرافیا به جغرافیای دیگر است، هیچ راهی وجود ندارد که در یک سمپاتی همه جانبه ولی هوشیارانه بایستی این پروژه را هل داد با پذیرفتن درد زایمان کاندولیزا رایس که برای تولد بربرهای جدید هانتینگتون مد نظر داشت که زود تر از کشور بیرون شود چنانچه سیاست خارجی دکتر غنی چنین تعریف شده است.

پازل سوم: ماهیت این جنگ کلا استخباراتی است و این خطرناک ترین نوع جنگ در تاریخ نبردهای بشری است از آنجائیکه مشروعیت دست باز به طرف های در گیر می‌دهد احتمال هرگونه خشونتی در ان متصور است.

ارتقای ظرفیت پولیس و اردو یک فریب خطرناک است چنانچه در این شانزده سال اخیر پولیس و اردو  به نحوی از انحا بیشتر تضعیف شد تا تجهیز و تسلیح، بایستی کار روی فاز استخباراتی  جنگ تمرکز کند و بنیه اطلاعاتی و ضد اطلاتی ریاست عمومی امنیت ملی تقویه گردد، افغانستان نیاز به لاورنتی بریا و دریاسالار کاناریس برای مهار جنگ دارد تا جنرال دوگل و جنرال فن مانشتاین

پازل چهارم: ایجاد «جغرافیای خشونت» در چنین نبردی یک اصل است تا «جغرافیای منازعه» برای افکار عمومی جهانی مشروعیت پیدا کند در چنین وضعیتی واقوام بی پناه و خلع سلاح بیشتر در خطر دم نقشه رفتن می باشند پس بایستی هوشار باشند تا سناریوی «ایزدی سازی» عراق در کوه های سنجار دچار نشوند.

پازل پنجم : روش گرم ساختن تنور جنگ در کشور کلا کاپی پست برحان جنگ سوریه و عراق است به این معنی که دولت افغانستان از تجارب دولت سوریه و عراق برای عبور دادن جنگ از کشور  یاد بگیرد.

پازل ششم: تقابل با هیچ آدرسی نه برای دولت و نه برای ملت آیده آل است کافیست از در تعامل در سطح درون و بیرون کشور را جهت بیرون رفتن از بحران مدد رسانی کنیم.

پازل هفتم: تحلیل و بررسی همه جانبه عمق راهبرد های کشور بازیگر بحران در افغانستان خیلی کلیدی و حیاتی است که بایستی پروسه انتقال جنگ به آنها مبتنی باشد، مثلا پایان تاریخ به نفع امریکا، امپراطوری شیعی و جغرافیای فردوسی و صدور مقاومت ضد غربی به نفع ایران، چینا کریدور به نفع چین، حیاط خلوت به فایده پاکستان، تنور داغ عقب جبهه، به نفع هند و بالاخره توسعه هلال سلفی به نفع عربستان و کشور های عربی حوزه خلیج و در فرجام جای پای برای خرس قطبی روسیه در کشور.

پازل هشتم: خلع سلاح هزاره ها در سه نوبت اتفاقی و تصادفی نبود در حقیت مقدمات ایزدی سازی خلق هزاره از سال نوزده نود شروع شد و اکنون دارد وارد فاز نهایی خویش می شود.

پازل نهم: آدم هزاره گی افغانستانی چاره جز «کُرد شدن» ندارد یا کرد شود و از کوبانی قومی اش دفاع کند یا ایزدی شود و در سنجار عقیدتی اش قتل عام.

پازل دهم: اجماع استخباراتی براین است که افغانستان بایستی از فلتر یک جنگ داخلی بزرگ حالا قومی یا فرقه ای عبورد داده شود تا این کشور مقدمات بالکانیزه سازی کشور های پیرامون به نفع طرح خاور میانه بزرگ امریکا شود یا تبدیل به حوزه تمدنی فردوسی و ناتوی شیعی به نفع ایران و یا تخنه خیز طرح بازار بزرگ چینی ها و سگگ اصلی کمربند چینا کریدور و یا یکی از ایالت های پاکستان و یا در کل دکل دیده بانی روسیه و هند بر کل آسیا. حالا با چیدمان این ده پازل کنارهم می توانیم چشمانداز بحران در کشور را سبک و سنگین و بعد برای تکمیل نشدن آن طرح و برنامه بریزیم! !!

بحث و مناظره

کامنت از طریق فیسبوک

کامنت از طریق دیپلماسی افغانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیپلماسی افغانی در فیسبوک