14 December 2017امروز: پنج شنبه ۲۳ قوس ۱۳۹۶

امریکایی‌ها بازی افغانستان‌را پیچیده‌تر می‌کنند


پایگاه خبری ( Real News) با پروفیسور لاورنس ویلکرسون سابق مدیربرنامه ریزی در وزارت خارجه امریکا و از اعضای ارشد محفل امنیت ملی آن کشور درمورد دلایل ادامه جنگ افغانستان گفت وگوی کوتاهی انجام داده است.
ویلکرسون گفته است اطلاعاتی وجود دارد که ایران و روسیه خاطر ضربه زدن به سازمان هایی که تلاش دارند خود را به شمال افغانستان برسانند به جنگجویان طالب کمک می کنند. اجازه بدهید در مورد افغانستان همان طوری که قبلن هم گفته ام صحبت کنم که جنگ برضد طالبان نیست و حتی ادعای برقراری صلح و ثبات درین کشور صادقانه نیست؛ درین جا هدف بزرگ تری وجود دارد. درحال حاضر حجم اهداف کلان تر دو برابر شده است.
یک هدف این است که در صورت نیاز یک قدرت بزرگ نظامی به شکل یک کمربند در نزدیکی مرزهای چین برای پنجاه سال آینده در افغانستان مستقر باشد. دلیل دوم این است که یک نیروی عظیم نظامی در منطقه ایجاد کنیم تا هرگاه پاکستان ناگهان درمسیر بی ثباتی قرار بگیرد بتوانیم تاسیسات هسته ای آن کشور را مراقبت کنیم. ازهمین رو ما درافغانستان جاخوش کرده ایم؛ نه برای مبارزه با طالبان، القاعده، داعش یا هر کس دیگر. ما برای نیم قرن دیگر درین جا خواهیم بود.

بحث و مناظره

کامنت از طریق فیسبوک

کامنت از طریق دیپلماسی افغانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیپلماسی افغانی در فیسبوک