12 December 2018امروز: چهارشنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۷

دوستم از موصل سازی جوزجان خبر داد


جنرال دوستم در یک تماس تلفنی با شاملان یک نشست فرهنگی فدراسیون ترک تباران دربروکسل گفته است که یک گروه توطئه گر درکابل مانع بازگشت او به افغانستان می شود.
او بی آن که از سرحلقه های توطئه در سطح دولت نام ببرد، از افزایش خطر داعش در شمال کشور ابراز تشویش کرده است.
جنرال دوستم ظرف شش ماه اخیر چند بار برای بازگشت به افغانستان اقدام کرده اما دولت افغانستان به همکاری قوای بین المللی از ورود وی جلوگیری کرده اند.  وی رسماً معاون اول رئیس جمهور به حساب می آید،  بعد از تشکیل «شورای نجات» مذاکره میان جنرال دوستم و معصوم استانکزی فرستاده ارگ با شکست رو به رو شد و از آن پس، رئیس جمهور و سران حکومت نسبت به غیابت وی ازصحنه ساکت و راضی اند.
جنرال دوستم ساعت به ساعت حوادث و تغییرات جنگی وتقرب دسته جات داعش بر حوزه شمال به خصوص زادگاه وی- جوزجان- را دنبال می کند. وی درپیام خود گفته است که گروه تروریستی داعش درقوش تپه جوزجان مرکزیت سرباز گیری بنا کرده است.
جنرال دوستم اشاره کرده است که «دورساختن» عطا با پیروزی گروه داعش درشمال مرادف است.
بی بی سی

بحث و مناظره

کامنت از طریق فیسبوک

کامنت از طریق دیپلماسی افغانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیپلماسی افغانی در فیسبوک