15 December 2018امروز: شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

چرا گیلانی‌ها روی صحنه آمد؟


کاندیدای احتمالی امریکا دربرابر کرزی و اتئلاف ضد طالبان

روابط سیاسی گیلانی ها با امریکا از همان چهل سال پیش استوار باقی مانده است./ این خانوادۀ وابسته به روحانیت سنتی، هم سلسله دار پشتون والی است؛ هم درمیان دیگر اقوام از نام و نشان داردو هم یک جریان میانه رو ضد افراطیت است.

سید حامد «گیلانی» رهبرمحاذ ملی ناگهان امروز به نام «صلح» ظهور سیاسی خود را در آستانه انتخابات پیش رو نشان داد. او بعد از وفات پیرسیداحمد گیلانی درحاشیه رفته و براساس یک تصمیم سیاسی و فوق العاده شیطنت بار غنی- اتمر جای خود را به استاد خلیلی داده بود.

من خطابه زندۀ سید حامد را از تلویزیون مشاهده کردم. لحن ولهجه سیدحامد به گونه ای غیرمترقبه انگیزنده و محرک بود و از همان اول سخنانش نسبت به «گذاره» سیاسی با پاکستان و ایران درآینده چراغ سبز داد. از زمان صف آرایی نیرومند سیاسی جناح ها و شخصیت های سیاسی درگرماگرم جبهه گیری حکومت بلخ علیه غنی- عبدالله و سنگین تر شدن روزتا روز وزنۀ سیاسی طیف های مخالف ارگ شامل جناح کرزی، «شورای نجات»، جریان هایی به رهبری همایون همایون و حاجی ظاهر قدیر، من با خودم فکر می کردم که کار غنی- عبدالله از همین حالا تمام شده است؛ پس فرد گزینه شدۀ امریکا و انگلیس برای گرفتن مسئولیت ریاست جمهوری آینده چه کسی خواهد بود؟ کسی که هم داعیه دار پشتون باشد؛ هم مانند گلبدین و دکترغنی در میان غیر پشتون ها منفور نباشد؛ هم درجامعه به عنوان یک خانوادۀ مسالمت جو، میانه رو و دارای پیشینۀ جهادی از اشتهار برخوردار باشد.

امروز که ناگه سید حامد گیلانی با کش وفش بسیار و تشریحات نسبتاً جامع از وضعیت کنونی درپرده رسانه ظاهر شد، این گمانه به وجود آمد که نکند امریکا وانگلیس، درهمسویی با پاکستان، رئیس جمهور آینده را انتخاب کرده و کمپاین وی از همین حالا به نام صلح شروع شده است؟ هیچ چهره ای در میان قشرروحانیت سیاسی سراغ نمی شود که مثلاً با آرای انتخاباتی شورای نجات و محور بلخ و قندهار درجریان انتخابات مقابله کرده و برنده میدان شود.

امریکا وانگلیس تحت هیچ شرایطی حاضر به تحمل یک سیاستگر غیرپشتون درمسند زعامت سیاسی افغانستان کنونی نیست. پشتون ها نیز در یک التهاب سیاسی غرقه گشته اند و جدا شدن از رویای «گذشته» برای آنان تا مدت های مدید حتی قابل تصور هم نمی تواند باشد. امریکا از بازگشت دوباره کرزی و متحدان جهادی به صحنه قدرت جداً جلوگیری خواهد کرد. جای خالی کرزی درقندهار را نفوذ معنوی سید حامد گیلانی جبران می کند که از زمان جهاد درآن جا ریشه دارد و اکنون نیز شمار پیروان خاندان گیلانی درآن ولایت بسیار زیاد است. شعاع نفوذ روحانی گیلانی ها درجنوبی و مشرقی نیز همسان قندهار است. افزون برین، ائتلاف احزاب مخالفان طالب و داعش بارها از بی ریشه گی اتمرو غنی سخن رانده و طعنه های سختی را مطرح کرده اند؛ اما هیچ یک ازین طعنه ها و مدعیات بر سلالۀ گیلانی ها نمی چسبد. هم پیشینه سنتی طریقه روحانیت دارد و هم هماره درجهاد حضور داشته است.

محاذ ملی از جمله تنظیم های «میانه رو» جهادی است که هم با پاکستان و هم با امریکا پیوند های تنگاتنگ دارد. دودمان گیلانی دراصل از سلالۀ عرب است اما اجداد سید حامد از جمله مرحوم سیداحمد گیلانی و شخص حامد در قندهار و نواحی خوست ومشرقی پیروان زیادی دارند که آنان را به عنوان پیر و مرشد قبول دارند و از آنان تکریم می کنند.
گزارش نامه افغانستان

بحث و مناظره

کامنت از طریق فیسبوک

کامنت از طریق دیپلماسی افغانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیپلماسی افغانی در فیسبوک