15 December 2018امروز: شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

آمادگی‌های امریکایی‌ها برای یک‌طرفه‌ساختن جنگ افغانستان


روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال خبر داد که پنتاگون در نظر دارد پرنده های بی سرنشین هوایی بیشتر و همچنان یک هزار مشاور جنگی تازه دم به میدان جنگ افغانستان گسیل بدارد. هدف ازین اقدام تقویت نیروهای امریکایی درفصل بهار پیش رو است که به طور معمول شروع یک فصل جنگی درین کشور به حساب می رود.

بحث و مناظره

کامنت از طریق فیسبوک

کامنت از طریق دیپلماسی افغانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیپلماسی افغانی در فیسبوک