15 November 2018امروز: پنج شنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۷

حنیف اتمر کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری


گزارش های تازه  نشان می دهد که محمد عمر داوود زی، نامزد ریاست جمهوری و محمد یونس قانونی در مقام معاونت اول ایشان در صحنه رقابت ها ظاهر خواهند شد.
 داوود زی، از مقامات دولت تحت رهبری حامد کرزی است که در کرسی های ریاست دفتر ریاست جمهوری و سفیر افغانستان در اسلام آباد خدمت کرده است.
وی به عنوان سیاستگری کم حرف، محتاط، معتدل و مصالحت اندیش شهرت دارد.
 ورود یونس قانونی با تکت انتخاباتی عمر داووزی، افزون برآن که از سوی جامعه بین المللی پشتیباتی می شود، از حمایت حلقات وسیع سیاستگران و جریانات گرد آمده در محور «شورای حراست وثبات» به رهبری استاد سیاف نیز بهره مند است.
ظاهراً لایه گشایی اخیر از معاملات سیاسی در کنفرانس بن در اظهارات اخیر آقای قانونی به همین مساله رابطه دارد.
درین حال، منبع دیگری مشعر است که محمد حنیف اتمر نیز کاندیدای ریاست جمهوری است و احتمالن جنرال دین محمد جرأت را به عنوان معاون خود در نظر گرفته است. هرچند تصاویر عریض جنرال جرأت با مصارف زیاد در گوشه و کنار کابل آویخته شده است؛ اما بعید به نظر می سد که آقای اتمر در صورت ورود به صحنه رقابت ها، جنرال جرأت را معاون اول خود بپذیرد.
ممکن است آقای اتمر در میدان رقابت ها به عنوان یک چالش دربرابر داوودزی ظاهر شود؛ اما حال وهوای مساله نشان می دهد که در دقایق نود، صحنه را برای داووزی خالی خواهد کرد.
گزارشنامه افغانستان

بحث و مناظره

کامنت از طریق فیسبوک

کامنت از طریق دیپلماسی افغانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیپلماسی افغانی در فیسبوک