15 December 2018امروز: شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دیپلماسی و انواع آن از عینکِ (دیپلماسیِ افغانی)


کاری از تحریریه‌ی پایگاه خبری و بنگاه تحلیلی (دیپلماسی افغانی)

دیپلماسی و انواع آن
دیپلماسی: هنر انجام مذاکره میان نمایندگان کشورها در مذاکرات دو یا چندجانبه در مورد موضوعات فی‌مابین برای تعقیب اهداف و منافع ملی کشور است.

انواع دیپلماسی:

Check book Diplomacy (دیپلماسی دسته‌چک)

زمانی که یک کشور از کمک­های مالی به کشور دیگری برای پیشبرد اهداف خود استفاده نماید.

Citizen Diplomacy (دیپلماسی …)

استفاده از اشخاصی که منصب و مقام دولتی ندارند، اما از نفوذ لازم برای تأثیرگذاری بر مقامات و مسئولین کشورها هستند. این افراد درگیر مسائل سیاسی می‌شوند و بنابراین از آن‌ها برای پیشبرد اهداف سیاسی کشور کمک گرفت.

Coercive Diplomacy (دیپلماسی اجبار)

استفاده از زور برای پیشبرد اهداف و منافع خود. شیوه‌ای که آمریکا از آن برای مقابله با مخالفان سیاست­های خود در جهان بهره می­گیرد.

Commercial Diplomacy (دیپلماسی تجاری)

سیاستی که ازنظر اقتصادی و تجاری اهداف خود را دنبال می­کند.

Cultural Diplomacy (دیپلماسی فرهنگی)

شیوه­ای که در آن با استفاده از تبادلات فرهنگی، اطلاع­رسانی، ارتباطات هنری و جذابیت­های فرهنگی بر مردم کشورهای هدف تأثیر می­گذارد.

Cyber Diplomacy (دیپلماسی سایبری)

شیوه­ای که با استفاده از فضای سایبری و اینترنت و شبکه­های مجازی برای تأثیرگذاری و پیشبرد اهداف مورداستفاده قرار می­گیرد.

Defense Diplomacy (دیپلماسی دفاعی)

استفاده از تکنولوژی، قابلیت­ها و منابع نظامی دفاعی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی در این شیوه مورداستفاده قرار می­گیرد.

نکته: دیپلماسی دفاعی را در حوزه قدرت نرم تعریف می­کنند. استفاده غیرمستقیم از قدرت نظامی به‌گونه‌ای که طرف مقابل بااحساس خطر و ترس از تبعات حمله نظامی تن به خواسته­ها بدهد. به‌عبارت‌دیگر تعقیب اهداف سیاست خارجی با استفاده از ابزارهای نظامی بدون اینکه از آن­ها استفاده گردد، نوعی دیپلماسی دفاعی است.

Economic Diplomacy (دیپلماسی اقتصادی)

استفاده از ابزارهای اقتصادی در دست دولت برای پیشبرد اهداف و منافع ملی خود است.

نکته: دیپلماسی تجاری به‌نوعی زیرمجموعه دیپلماسی اقتصادی است.

Facebook Diplomacy (دیپلماسی فیس‌بوک)

به‌نوعی استفاده از شبکه فیس‌بوک برای تأثیرگذاری بر اذهان مخاطبان، موافقان و مخالفان می­باشد.

Gunboat Diplomacy (دیپلماسی کشتی جنگی)

به‌صورت خاص آمریکا از این شیوه برای تأثیرگذاری بر کشورهای خاص استفاده می­کند.

Pilgrimage Diplomacy (دیپلماسی زیارت)

تبادل زوار کشورها با یکدیگر، عاملی برای پیشبرد و بهبود روابط کشورها است. مثلاً زیارت احمدی­نژاد از خانه خدا در مکه در زمان ریاست جمهوری ایشان نمونه خوبی از این نوع دیپلماسی است.

Ping-Pong Diplomacy (دیپلماسی پینگ-پونگ)

استفاده از ورزش برای شکستن فضای حاکم بر روابط میان دو کشور و آغاز روابط مسالمت­آمیز می­باشد. این روش از بازی پینگ-پونگ ورزشکاران آمریکا و چین گرفته‌شده است که بعدازآن یخ روابط دو کشور شکسته شد و باعث شد دو کشور روابط جدیدی را با یکدیگر آغاز کنند.

Science Diplomacy (دیپلماسی علمی)

در این نوع از دیپلماسی از توان و ظرفیت علمی برای تأثیرگذاری بر دیگر کشورها و پیشبرد اهداف و منافع ملی استفاده می­گردد.

بحث و مناظره

کامنت از طریق فیسبوک

کامنت از طریق دیپلماسی افغانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیپلماسی افغانی در فیسبوک